Glanbia logo

Nasza polityka


Glanbia plc

Oświadczenie dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi
Składamy niniejsze oświadczenie w nawiązaniu do punktu 54(1) brytyjskiej ustawy dotyczącej współczesnego niewolnictwa z 2015 r. (dalej określanej jako „Ustawa”). Jest to oświadczenie dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi firmy Glanbia plc (dalej określanej jako „Glanbia” i „Grupa”) w odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 30 grudnia 2017 r.

Prowadzona przez nas działalność
Zatrudniamy ponad 6600 osób w 32 krajach, a nasze produkty są sprzedawane i dystrybuowane w ponad 130 krajach. Nasze główne zakłady produkcyjne znajdują się w Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Chinach. Glanbia obejmuje dwie globalne platformy rozwoju — Glanbia Performance Nutrition oraz Glanbia Nutritionals. Posiadamy ponadto trzy kluczowe, strategiczne spółki joint-ventures — Glanbia Ireland, Southwest Cheese oraz Glanbia Cheese.

Glanbia Performance Nutrition to globalny lider w dziedzinie produktów spożywczych umożliwiających poprawienie wyników w sporcie. Firma posiada portfolio marek dla klientów poszukujących produktów spożywczych, które w znacznym stopniu mogą im pomóc poprawić wyniki w sporcie, a także tych, którzy potrzebują przekąsek i napojów, które pomogą im prowadzić zdrowy styl życia.

Glanbia Nutritionals dostarcza zaawansowane i innowacyjne rozwiązania w zakresie odżywiania oraz jest głównym dystrybutorem sera cheddar w stylu amerykańskim.

Spółka Glanbia Ireland została założona w lipcu 2017 r. i jest aktywna w zintegrowanym sektorze rolno-spożywczym oraz sektorze produktów odżywczych. Oferuje różnorodne portfolio wysokiej jakości składników, a także wiodące marki produktów konsumenckich i rolno-spożywczych.

Southwest Cheese jest dużym producentem sera i serwatki. Chociaż siedziba spółki mieści się w Stanach Zjednoczonych, jest ona wiodącym producentem sera mozzarella w Europie.

Nasz łańcuch dostaw
Naszym celem jest pozyskiwanie surowców, z których korzystamy do produkcji, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przestrzegamy zasad etycznego prowadzenia działalności biznesowej, które ustaliliśmy w kodeksie postępowania firmy Glanbia. Ponadto stosujemy się do możliwie najsurowszych wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności.

Glanbia dysponuje łańcuchem dostaw, który sięga od pozyskiwania surowców, przez pakowanie, po transport i usługi na całym świecie. Aby skutecznie zarządzać ryzykiem łańcucha dostaw, firma Glanbia opracowała politykę zamówień, dzięki której może pozyskiwać surowce w sposób odpowiedzialny.

Firma Glanbia wymaga od swoich wszystkich dostawców, aby stosowali się do jej standardów oraz przepisów prawa, regulacji i zwyczajów społecznych obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność, a także do wszystkich praw człowieka i regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasi pracownicy
Polityka Grupy zakłada pełną zgodność z mającymi zastosowanie przepisami prawa i regulacjami w zakresie zatrudnienia, które obowiązują w krajach, w których działa. Każdy zakład jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procesów i metod kontroli, które zapewnią zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami oraz stosowanie się do nich.

Nasza polityka
Glanbia wyznaje zasadę całkowitego braku tolerancji dla niewolnictwa oraz handlu ludźmi, a także angażuje się na rzecz etycznego postępowania w odniesieniu do całości swojej działalności, relacji oraz łańcucha dostaw.

Aby zapewnić przejrzystość standardów etycznych, której wymagamy od każdego pracownika oraz dostawcy, opracowaliśmy kluczowe polityki. Wyznaczają one wymagania obowiązujące w ramach Grupy oraz w relacjach biznesowych z innymi podmiotami. Do tych polityk zaliczają się m.in.:

• Kodeks postępowania
• Polityka przeciwdziałania łapownictwu oraz korupcji
• Globalna polityka zaopatrzenia
• Polityka etycznych zakupów
• Polityka w zakresie praw człowieka
• Polityka w zakresie różnorodności i integracji

Kontrola i zgodność z przepisami
W ramach zachowania zgodności z politykami wymienionymi powyżej podejmujemy następujące działania:

Ocena i kontrola potencjalnego ryzyka w łańcuchu dostaw.
Przeciwdziałanie ryzyku niewolnictwa i handlu ludźmi poprzez stosowanie się do wytycznych w zakresie oceny ryzyka związanego z dostawcami zawartych w polityce zakupów Grupy.
Coroczny niezależny audyt każdego zakładu w ramach procesu zarządzania ryzykiem firmy Glanbia.
Wspieranie naszych pracowników bez obaw o ewentualne konflikty, gdy zgłaszają wszelkie wątpliwości dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi w odniesieniu do działalności Grupy i jej łańcucha dostaw.

Otwarta komunikacja
Jeśli zgłoszenie wątpliwości w ramach Grupy jest trudne lub niemożliwe do zrealizowana dla pracownika, oferujemy usługę infolinii. Pracownicy mogą zgłaszać za jej pomocą kwestie wzbudzające ich wątpliwości, zachowując poufność. Z infolinią można się kontaktować 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. Szczegółowe informacje można znaleźć w kodeksie postępowania.

Szkolenia
Firma Glanbia stale będzie zwiększać swoje zaangażowanie na rzecz zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi. Ponadto będzie zapewniać szkolenia dla pracowników, gdy będzie to konieczne. Nasi pracownicy mogą uzyskać dostęp do polityk online. Są one aktualizowane w ciągu roku, jeśli zmiany są konieczne.

Plany na przyszłość
Firma Glanbia angażuje się na rzecz sprawdzania skuteczności aktualnych polityk i procedur oraz poprawiania środków oceny zarządzania rozpoznanym ryzykiem.

Data zatwierdzenia
Niniejsze oświadczenie zostało zatwierdzone przez Zarząd firmy Glanbia plc 20 lutego 2018 r.


Siobhán Talbot
Dyrektor zarządzający Grupy