Glanbia logo

Vår policy


Glanbia plc

Meddelande om slaveri och människohandel
Det här meddelandet har utformats enligt avsnitt 54(1) i lagen UK Modern Slavery Act 2015 (”lagen”) och utgör Glanbia plc:s meddelande om slaveri och människohandel (”Glanbia”, ”gruppen”) för räkenskapsåret som avslutades den 30 december 2017..

Vår verksamhet
Vi har över 6 600 anställda i 32 länder och våra produkter säljs eller distribueras i mer än 130 länder. Våra huvudsakliga produktionsanläggningar finns i Irland, USA, Storbritannien, Tyskland och Kina. Glanbia utgörs av de två globala tillväxtplattformarna Glanbia Performance Nutrition och Glanbia Nutritionals. Vi har även tre centrala strategiska samarbetsbolag med Glanbia Ireland, Southwest Cheese och Glanbia Cheese.

Glanbia Performance Nutrition är världsledande inom branschen för träningskost. Företaget har en portfölj av varumärken av olika slag för konsumenter som söker verklig träningskost till de som vill ha snacks och drycker för en hälsosam livsstil i farten.

Glanbia Nutritionals erbjuder sofistikerade och innovativa näringslösningar och leder marknadsföringen av amerikansk cheddarost.

Glanbia Ireland, som etablerades i juli 2017, är en integrerad livsmedels- och näringsverksamhet med en bred portfölj av kvalitetsprodukter och ledande konsument- och livsmedelsmärken.

Southwest Cheese är en storskalig producent av ost och vassla, med bas i USA. Glanbia Cheese är den ledande producenten av mozzarellaost i Europa.

Vår distributionskedja
Vårt mål är hållbar försörjning av de råmaterial vi använder i våra produkter. Vi följer principerna för etisk verksamhet som anges i Glanbias uppförandekod och håller högsta standard på livsmedelskvalitet och säkerhetskrav.

Glanbia har en distributionskedja som täcker upphandling av material, paketering, transport och tjänster världen över. För att effektivt kunna hantera våra risker i distributionskedjan, har Glanbia en upphandlingspolicy och upphandling ska ske enligt kriterierna för ansvarsfull upphandling.

Glanbia kräver att alla leverantörer följer Glanbias standarder och följer lagar, regler och sociala vanor i de länder där de är verksamma samt följer alla regler för mänskliga rättigheter, arbetskraft, hälsa och säkerhet.

Våra medarbetare
Gruppens policy är att till fullo följa relevanta arbetsmarknadslagar och bestämmelser i de länder där gruppen är verksam. Varje anläggning är ansvarig för att säkerställa att korrekta processer och kontroller finns på plats för att garantera att man efterlever och följer all relevant lagstiftning.

Våra policyer
Glanbia har nolltolerans gällande slaveri och människohandel handlar med integritet i alla affärsförbindelser, relationer och i distributionskedjan.

För att säkerställa att de etiska standarder som vi kräver från varje anställd och leverantör är tydliga, finns ett antal centrala policyer som anger kraven inom gruppen och även gentemot de som vi avser att göra affärer med, inklusive:

• Uppförandekod
• Policy om bekämpning av mutor och korruption
• Global upphandlingspolicy
• Policy för inköpsetik
• Policy för mänskliga rättigheter
• Policy för mångfald och inkludering

Övervakning och efterlevnad
Som en del i vår efterlevnad av policyerna ovan, vidtar vi följande åtgärder:

• Utvärderar och övervakar potentiella risker i vår leveranskedja,
• Begränsar riskerna för slaveri och människohandel genom att följa gruppens riktlinjer för riskbedömning av leverantörer, inklusive gruppens inköpspolicy,
• Genomför årlig oberoende revision av varje verksamhetsplats med hjälp av Glanbias riskhanteringsprocess och
• Underlättar, utan rädsla för konsekvenser, för våra medarbetare att rapportera eventuella problem gällande slaveri och människohandel inom gruppens verksamhet eller distributionskedja.

Säg till
I de fall det är svårt eller problematiskt för en medarbetare att rapportera ett problem inom gruppen, erbjuder vi en servicelinje dit medarbetare kan rapportera problemet konfidentiellt. Servicelinjen kan nås dygnet runt, alla dagar i veckan i alla länder där vi har verksamhet. Detaljer finns i uppförandekoden.

Utbildning
Glanbia kommer att fortsätta vidareutveckla sin målsättning att bekämpa slaveri och människohandel och erbjuder utbildning för medarbetare vid behov. Våra policyer är tillgängliga online för medarbetare och uppdateras i samband med relevanta förändringar under året.

Framtida utveckling
Glanbias målsättning är att granska effektiviteten av våra nuvarande policyer och processer och är fokuserade på att förbättra våra åtgärder för att utvärdera hanteringen av de risker som har identifierats.

Godkänt av
Detta meddelande godkändes av styrelsen för Glanbia plc den 20 februari 2018.


Siobhán Talbot
VD (Group Managing Director)