Algemene voorwaarden aanbevelingsprogramma Body & Fit


Met het aanbevelingsprogramma hebben Body & Fit-klanten de mogelijkheid om een ​​tegoed te verdienen dat als korting kan worden ingewisseld voor bestellingen in de Body & Fit-webshop.

Aanbeveler
Op basis van de onderstaande voorwaarden, kunt je ‘krediet’ verdienen door nieuwe klanten naar ons te verwijzen met behulp van ons aanbevelingsprogramma. Je doet dit door een aanbevelingslink en/of aanbevelingscode te delen die wij aan jou geven (het “Aanbevelingsprogramma”). Je kunt het ‘krediet’ vervolgens gebruiken op deze Website.

Je komt in aanmerking voor deelname als een ‘aanbeveler’ aan dit Aanbevelingsprogramma als je een actief account bij hebt Body & Fit. Je kunt niet jezelf aanbevelen.

De Aanbeveler krijgt het toepasselijke krediet bijgeschreven op zijn/haar account nadat de Aanbevolene een bestelling voor de minimale bestelwaarde heeft geplaatst.

Als de Aanbevolene binnen 14 dagen na verzending de bestelling annuleert of terugstuurt, komt je niet in aanmerking voor krediet.

Als de Aanbevolene een gedeelte van de bestelling annuleert of terugstuurt en de resterende waarde onder de minimale bestelwaarde voor het Aanbevolingsprogramma valt, komt de Aanbeveler niet meer in aanmerking voor het krediet.

Je mag niet jezelf verwijzen.

Aanbelovene
Op basis van de onderstaande voorwaarden, ben je de Aanbevolene als je een Aanbevelingslink ontvangt van een Aanbeveler. Je kunt deze link gebruiken voor een kortingsvoucher als je een nieuwe of bestaande klant bent die in afgelopen 12 maanden geen bestelling heeft geplaatst.

De voucher die de Aanbevolene krijgt, is gekoppeld aan het e-mailadres van de Aanbevolene en kan dus alleen door de Aanbevolene worden gebruikt.

Ter verduidelijking: het krediet dat voortkomt uit het Aanbevelingsprogramma, mag alleen worden gebruikt op de Body & Fit-website. Noch de Aanbeveler, noch de Aanbevolene heeft het recht om aan het krediet een betalingsclaim te ontlenen.

Het krediet kan niet worden ingewisseld voor geld.

Als je een bestelling (gedeeltelijk) annuleert of terugstuurt, kan de maximale terugbetaling nooit hoger zijn dat het bedrag dat je hebt betaald (bestelwaarde min korting).

Het krediet op jouw Aanbevelingsprogramma-account kan op geen enkele wijze worden overgedragen.

Je krijgt het Aanbevelingsprogramma-krediet in de standaardvaluta van de Website.

Body & Fit kan, naar ons eigen inzicht, op elk moment het krediet intrekken dat je hebt gekregen via het Aanbevelingsprogramma als wij van mening zijn of vermoeden dat het gebruik van het Aanbevelingsprogramma frauduleus, misleidend of in tegenstelling tot deze voorwaarden is.

De mogelijkheid om meerdere vouchers en/of kortingen te combineren kan elk moment zonder melding vooraf veranderen.